สวัสดีครับ วันนี้มาต่ออุซเบกิสถานตอนที่ 2 กันนะครับ วันนี้จะพาไปเที่ยวเมืองมรดกโลกที่เป็นเมืองใหญ่บนเส้นทางสายแพรไหมโบราณ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 2500 ปี

บูคารา (Bukhara) เป็นเมืองโอเอซิสท่ามกลางทะเลทราย  เป็นจุดศูนย์กลางสำคัญทางการค้าบนเส้นทางสายแพรไหม เป็นจุดแวะพักของกองคาราวาน  เป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามในเอเชียกลาง  เป็นเมืองมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้  บูคาร่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ยังมีลมหายใจ  ผู้คนที่นี่ยังมีวิถีชีวิตไม่แตกต่างจากเมื่อหลายร้อยปีก่อน บรรยากาศในเขตเมืองเก่า ให้ความรู้สึกย้อนยุคเหมือนท่ามกลางขบวนคาราวาน ทั้งสภาพบ้านเรือน ร้านค้า การแต่งกายของผู้คน  ราวกับว่านาฬิกาได้หยุดเดินเมื่อห้าร้อยปีก่อน ณ นครแห่งนี้

ชื่