เมืองในยุโรปส่วนใหญ่ประกอบด้วยโบสถ์ จัตุรัส หอคอยสูง รูปปั้น  เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย นอกจากมีทุกสิ่งที่ว่ามาแล้ว ยังมีธรรมชาติและทิวทัศน์อันสวยสดงดงามเนื่องจากอยู่ใกล้เทือกเขาแอลป์   นอกจากนั้นยังเป็นที่ชุมนุมของผู้ที่ชื่นชอบในดนตรีอีกด้วย

ซาลส์บวร์กเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศออสเตรีย  ที่นี่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรคจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค  เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก วูฟกังก์ อมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart)  เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 อีกด้วย   วันนี้เราไปเที่ยวเมืองนี้ด้วยกันครับ

 

เมืองซาลส์บวร์กตั้งอยู่ริมแม่น้ำซาลส์ซักค์ (Salzach) มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป์  เป็นเมืองชายแดนก่อนจะข้ามไปสู่แคว้นบาวาเรียของประเทศเยอรมนี เรียกว่าระยะทางแค่ปาหินถึงเท่านั้นเอง  คำว่าซาลส์ (Salz) ในภาษาเยอรมันแปลว่าเกลือ   ซาลส์บวร์กแปลตามตัวได้ว่าปราสาทเกลือ ซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบเรือขนเกลือว่าเหมือนเป็นปราสาทเกลือ  ดินแดนแถบนี้เป็นแหล่งค้าเกลือเก่าแก่มาแต่โบราณ เกลือทำหน้าที่ถนอมอาหาร ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในแถบเมืองหนาว  ฉะนั้นใครมีเกลือจึงเปรียบเสมือนมีทองคำเลยทีเดียว  แถวนี้จึงมั่งคั่งร่ำรวยมาตั้งแต่อดีตยุคโรมัน

 

วิวที่สวยที่สุดของเมืองซาลส์บวร์ก ต้องเป็นวิวจากระเบียงพิพิธภัณฑ์  Museum der Moderne บนยอดเขา Monchsberg  เป็นเขาที่ล้อมรอบเขตเมืองเก่าทางทิศตะวันออก ในขณะที่อาคารส่วนใหญ่หันไปทางทิศตะวันตก จึงเหมาะที่จะขึ้นมาถ่ายรูปในยามบ่าย

 

เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นโดมและหอคอยทั่วทั้งเมือง  เมืองนี้เต็มไปด้วยโบสถ์บาโรค เฉพาะในเขตเมืองเก่ามีโบสถ์อยู่ถึง 20 กว่าแห่ง

 

ในอดีตซาลส์บวร์กเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยอาร์ชบิชอป (archbishop) ซึ่งเป็นตำแหน่งของพระในศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก (เช่นเดียวกับที่วาติกันถูกปกครองด้วยพระสันตะปาปา) จึงเป็นศูนย์กลางของศาสนาทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ 

 

มหาวิหารแห่งเมืองซาลส์บวร์ก สร้างในสมัยเรอเนซองส์ตอนปลายต่อบาโรคตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บาโรคยุคแรกสุดเลยทีเดียว  สร้างขึ้นใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ใหญ่จนเกินซ่อมแซม  มหาวิหารหลังนี้ถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รับการบูรณะให้งดงามดังเดิม  ด้านหน้าสร้างด้วยหินอ่อนซาลส์บวร์ก ขนาบด้วยหอคอยคู่ยอดโดม

 

ภายในโอ่อ่า หรูหราตามสไตล์บาโรค

 

ป้อมปราการสูงโดดเด่นบนยอดเขาเป็นฉากหลังของซาลส์บวร์กมีชื่อว่า ป้อมปราการโฮเฮนซาลส์บวร์ก (Festung Hohensalzburg) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1077 และมีการสร้างต่อเติมมาเรื่อย ๆ จนถึงศตวรรษที่ 17 เพื่อเป็นที่พำนักของอาร์ชบิชอปผู้ครองนคร ไว้ป้องกันข้าศึกศัตรูจากความขัดแย้งระหว่างจักรพรรดิที่เป็นประมุขทางโลก กับอา