คราวที่แล้วเราไปเที่ยวกรุงเวียนนากันยังไม่จบ วันนี้เรามาชมกันต่อเลยดีกว่าครับ เราเริ่มออกเดินทางแต่เช้าเพื่อไปเที่ยวพระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) กันก่อน ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากใจกลางเขตเมืองเก่าเล็กน้อย การเดินทางสามารถไปด้วยรถใต้ดินสายสีเขียว U-4

 

พระราชวังเชินบรุนน์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1996 เป็นพระราชวังที่มีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส ประกอบด้วยตัวปราสาท อุทยาน และสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ตัวปราสาทประกอบด้วยห้องทั้งหมด 1,441 ห้อง แต่เปิดให้คนทั่วไปชมเพียง 40 ห้อง พระนางมาเรีย เทเรซา โปรดให้ปรับเปลี่ยนพระราชวังหลังเดิมให้เป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮบส์บวร์กในศิลปะแบบรอโคโค (Rococo) อย่างหรูหราวิจิตรพิสดาร

 

มาทราบประวัติขององค์จักรพรรดิพระองค์หนึ่งที่สำคัญของราชวงศ์แฮบส์บวร์กกันหน่อย ในศตวรรษที่ 19  พระเจ้าฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef) ประสูติที่พระราชวังแห่งนี้และทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่พระราชวังจนสวรรคต  ภายในจึงเต็มไปด้วยเรื่องราวของพระองค์และพระมเหสีอลิซาเบธ  พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุเพียง 18 พรรษา และครองราชย์ยาวนานถึง 68 ปี (ค.ศ. 1848-1916)  

พระโอรสของพระองค์คือ อาร์กดยุกฟรานซ์ เฟอร์ดินันต์ และพระชายา ถูกลอบปลงพระชนม์ที่เมืองซาราเจโว (Sarajevo)  จึงทรงประกาศสงครามกับเซอร์เบีย  ชาติต่าง ๆ เข้าร่วมถือหางแต่ละฝ่ายจนลุกลามกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่ 1 และนั่นคืออวสานของราชวงศ์แฮบส์บวร์กที่ปกครองประเทศมายาวนานกว่า 600 ปี