คราวก่อน เราไปเที่ยวปราสาทนอยชวานสไตน์กันมาแล้ว ปกตินักท่องเที่ยวที่ต้องการมาชมปราสาทแห่งนี้มักเริ่มต้นจากนครมิวนิค และใช้เวลาในการเดินทางโดยรถไฟหรือรถยนต์ไปยังปราสาทประมาณ 2 ชั่วโมง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเมืองมิวนิคกันหน่อย ซึ่งมีความน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว

 

มิวนิค (Munich) หรือที่เรียกในภาษาเยอรมันว่ามึนเชน (München) เป็นเมืองใหญ่อันดับสามของประเทศเยอรมนี เป็นศูนย์กลางธุรกิจและคมนาคมในเยอรมนีตอนใต้ เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) หรือ บาเยิร์น (Bayern) ในภาษาเยอรมัน ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  รัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์

 

 

จุดท่องเที่ยวในเมืองมิวนิกส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมืองเก่า และศูนย์กลางของเ